Thông tin xác thực

Sản phẩm chất lượng

Chính sách tốt nhất

Đội ngũ chuyên nghiệp

Logo Minh Minh

Tại Minh Minh, mọi nguồn lực được dùng để phục vụ khách hàng, nhân viên và đối tác.

Chúng tôi mong muốn cư dân có được trải nghiệm sống tốt hơn, mỗi nhân viên được trải nghiệm làm việc tốt hơn, và các đối tác trải nghiệm hợp tác tốt hơn với Minh Minh.

Trải nghiệm làm việc
Tốt hơn

Trải nghiệm hợp tác
Tốt hơn

Trải nghiệm sống
Tốt hơn

Trải nghiệm sống
Tốt hơn

Trải nghiệm làm việc
Tốt hơn

Trải nghiệm hợp tác
Tốt hơn

Đất nền Hòa Xuân

DỰ ÁN
KHU
DT
HƯỚNG
GIÁ
SỔ ĐỎ
XEM
NHX
B2.96
11
100m2
TB
2.8 Tỷ
Chi tiết
NHX
B2.34
19
100m2
ĐN
3 Tỷ
Chi tiết
NHX
B3.12
10
100m2
T
3.2 Tỷ
Chi tiết
NHX
B3.16
04
100m2
TN
2.9 Tỷ
Chi tiết
NHX
B1.11
09
105m2
ĐB
3.5 Tỷ
Chi tiết
NHX
B5.05
08
109m2
Đ
3 Tỷ
Chi tiết
NHX
B4.02
12
120
ĐN
3.6 Tỷ
Chi tiết
NHX
B1.01
19
110m2
TN
4 Tỷ
Chi tiết

KIỂM TRA SỔ ĐỎ TRỰC TUYẾN

Bất động sản theo khu vực

Tập trung phát triển chú trọng không gian xanh

Nam Hòa Xuân

lang chau au so huu 800m

Làng Châu Âu

2.2

Khu Đầm sen

Ký gửi online cả triệu người thấy

Hợp tác với Minh Minh Group

Đối tác của chúng tôi